design: itchdezign.com
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
Wat heerlijk dat niemand ook maar een moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld (Anne Frank)
Wat heerlijk dat niemand ook maar een moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld (Anne Frank)
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
   

ANBI status

   
De Optimistenbond heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, dat betekent dat:
-De Optimistenbond zich inzet voor het algemeen belang;
-De vereniging geen winstoogmerk heeft;
-Alle betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen;
-Bestuurders niet beschikken over de vermogens van de vereniging en er niet meer vermogen wordt aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de vereniging;
-Beloning voor bestuurders beperkt blijft tot een onkosten vergoeding;
-Er een actueel beleidsplan is; zie bijlage: Beleidsplan;
-De kosten en bestedingen in redelijke verhouding staan;
-Het geld dat overblijft na opheffing besteed zal worden aan een ANBI met soortgelijk doel;
-De vereniging voldoet aan de administratieve verplichtingen; zie bijlage: Financieel Jaarverslag.

De doelstelling van de vereniging zijn onderdeel van de statuten; zie bijlage: Statuten
Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten is onderdeel van het financieel jaarverslag; zie bijlage: Financieel Jaarverslag.

Beloningsbeleid
De vereniging werkt met een onbezoldigd Bestuur en vrijwilligers. Voor de uit te voeren werkzaamheden die niet door vrijwilligers kunnen worden gedaan, worden opdrachten uitbesteed aan derden. Er zijn geen personen in loondienst verband.

Financiële middelen
Het beheer over de financiële middelen wordt gevoerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur. Jaarlijks wordt er een financiële prognose gemaakt voor het komende jaar onder toezicht en met goedkeuring van het bestuur.

De Optimistenbond
Insingerstraat 39
3766MA Soest
Fiscaal nummer: 32157601
Telefoon: 06-53 276 772
website: www.optimistenbond.nl
email: ruud@optimistenbond.nl

Bestuur
Fred van Zwieten (voorzitter)
Anke van Middelaar (vice-voorzitter)
Ruud van Middelaar (penningmeester)
Jeroen Brons (secretaris)
Hans Anneveld (bestuurslid)

Bijlagen
Statuten:
Beleidsplan:
Financieel Jaarverslag:


1 - Financieel JaarverslagJaarverslagOptimistenbond2015.pdf   JaarverslagOptimistenbond2013.pdf   JaarverslagOptimistenbond2014.pdf
 


2 - Beleidsplan


Beleidsplan van de Optimistenbond Nederland.pdf


3 - StatutenStatuten Optimistenbond Nederland(1).pdf


4 - Privacyverklaring OptimistenbondAVG optimistenbond.pdf

optimist optimisme optimistenbond nederland
naar boven
optimist optimisme optimistenbond nederland